درباره مدیریت آقای امید اخباراتی

درباره مدیریت آقای امید اخباراتی

در حال حاضر انتشارات عطامید (انتشارات عطایی)، توسط آقای امید اخباراتی، آقای بهروز عطائی و در بخشی از موارد، با پشتیبانی بنیاد امید اخباراتي به منظور انجام کارهای عام المنفعه مدیریت می شود .

با توجه به سابقه انتشارات عطامید که از سال هزار و سیصد و پانزده شمسی و توسط شادروان احمد عطایی تاسیس شده است، همواره تیم مدیریتی سعی دارند با حفظ سابقه ارزشمند انتشارات و با احترام به تلاش عزیزانی که از بدو تاسیس انتشارات، تا کنون با هدف افروختن فروغ دانایی در میان علاقمندان علم و دانش ایران زمین از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با مطرح کردن طرحهای عام المنفعه، زمینه رشد و شکوفایی فرهنگ مطالعه را در میان دوستداران کتاب فراهم کنند.